سبد خرید 0

984 – جبر و ریاضیات گسسته – مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه – ویژگی های رابطه – رابطه بازتاب

keyboard_arrow_up