سبد خرید 0

980 – جبر و ریاضیات گسسته – مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه – ماتریس و گراف در رابطه ها – اعمال بولی در ماتریس های صفر و یک

keyboard_arrow_up