سبد خرید 0

8529 – شیمی ۳ – بخش دوم-ترمودینامیک – تعیین جهت پیشرفت واکنش – آنتالپی استاندارد تشکیل

keyboard_arrow_up