سبد خرید 0

8082 – جبر و احتمال – فصل دوم – مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه – ضرب دکارتی و رابطه – مفهوم و نحوه تعیین عضوهای رابطه

keyboard_arrow_up