سبد خرید 0

8063 – جبر و احتمال – فصل سوم :احتمال و پدیده های تصادفی – فضای نمونه ای و پیشامدهای تصادفی – پیشامدهای تصادفی و عملیات بین آن ها

keyboard_arrow_up