سبد خرید 0

7696 – جبر و احتمال – فصل چهارم – احتمال و اندازه گیری شانس – احتمال هم شانس در فضای گسسته – احتمال پیروزی و شکست

keyboard_arrow_up