سبد خرید 0

7684 – جبر و احتمال – فصل سوم :احتمال و پدیده های تصادفی – فضای نمونه ای و پیشامدهای تصادفی – فضای نمونه ای قسمت دوم

keyboard_arrow_up