سبد خرید 0

7615 – جبر و احتمال پیشرفته – فصل دوم – مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه – ویژگی های رابطه – بررسی ویژگی های رابطه از روی ضابطه

keyboard_arrow_up