سبد خرید 0

7613 – جبر و احتمال پیشرفته – فصل دوم – مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه – ویژگی های رابطه – بررسی ویژگی های رابطه از روی زوج مرتب

keyboard_arrow_up