سبد خرید 0

7239 – فیزیک ۳ – مدارهای الکتریکی و مقاومت ها – توان مولد و بهم بستن مقاومت ها – اتصال کوتاه

keyboard_arrow_up