سبد خرید 0

7167 – جبر و ریاضیات گسسته – مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه – ویژگی های رابطه – بررسی ویژگی های رابطه از روی ضابطه

keyboard_arrow_up