سبد خرید 0

7161 – جبر و ریاضیات گسسته – مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه – ویژگی های رابطه – بررسی ویژگی های رابطه از روی زوج مرتب

keyboard_arrow_up