سبد خرید 0

4594 – فیزیک ۱ – شکست نور و عدسی ها – عدسی ها و ویژگی تصویر در آن ها – رسم تصاویر در عدسی همگرا (محدب)

keyboard_arrow_up