سبد خرید 0

4532 – فیزیک ۳ – مدارهای الکتریکی و مقاومت ها – قانون اهم و عوامل موثر بر مقاومت ها – اثر دما بر مقاومت رسانه های فلزی

keyboard_arrow_up