سبد خرید 0

4530 – فیزیک ۳ – مدارهای الکتریکی و مقاومت ها – قانون اهم و عوامل موثر بر مقاومت ها – تغییر مقاومت یک رسانا با ثابت بودن جرم آن

keyboard_arrow_up