سبد خرید 0

4110 – شیمی 2 – بخش 3 – پیوند یونی و ترکیب های یونی – فرمول نویسی و نام گذاری – نام گذاری و فرمول نویسی ترکیبات یونی

keyboard_arrow_up