سبد خرید 0

3939 – فیزیک ۲ – گرما و قانون گازها – راه های انتقال گرما – رسانش گرمایی در میله های پشت سرهم

keyboard_arrow_up