سبد خرید 0

3908 – فیزیک ۲ – گرما و قانون گازها – دما و گرما – گرمای ویژه و ظرفیت گرمایی قسمت اول

keyboard_arrow_up