سبد خرید 0

3891 – فیزیک ٣ – ترمودینامیک (اختصاصی ریاضی) – ترمودینامیک و فرآیندهای خاص – محاسبه کار در فرآیند هم فشار

keyboard_arrow_up