سبد خرید 0

3885 – فیزیک ٣ – ترمودینامیک (اختصاصی ریاضی) – ترمودینامیک و فرآیندهای خاص – تغییر انرژی درونی در فرآیند هم حجم

keyboard_arrow_up