سبد خرید 0

3883 – فیزیک ٣ – ترمودینامیک (اختصاصی ریاضی) – ترمودینامیک و فرآیندهای خاص – گرمای مبادله شده در فرآیند هم حجم

keyboard_arrow_up