سبد خرید 0

2160 – عربی – فعل – زمان و صیغه افعال – انواع زیر مجموعه مضارع ( نفی-نهی-امر-جحد)+آینده

keyboard_arrow_up