سبد خرید 0

19533 – شیمی یازدهم – فصل یکم – ویژگی‌های جدول دور‌ای و رفتار عنصرها – شناسی واکنش پذیری فلزها قسمت اول

keyboard_arrow_up