سبد خرید 0

16359 – شیمی دهم – فصل دوم – خواص و رفتار گازها – رابطه میان حجم و دمای یک گاز و مقیاس دمای کلوین

keyboard_arrow_up