سبد خرید 0

1020 – جبر و احتمال پیشرفته – فصل دوم – مجموعه، ضرب دکارتی و رابطه – مفاهیم اولیه مجموعه ها – تعیین تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه قسمت اول

keyboard_arrow_up